Νέες εντάξεις στη Δράση “Επιχορήγηση Υφιστάμενων Επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από την πανδημία σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές” του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.