Υπογραφή Επιχειρησιακής Συμφωνίας ΠΚΜ και ΕΦΕΠΑΕ για το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027.