1η Τροποποίηση των Αναλυτικών Προσκλήσεων της Δέσμης Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ”