Εκδήλωση της Περιφέρειας για την επιχειρηματικότητα στην Κεντρική Μακεδονία και την ενίσχυσή της από το ΕΣΠΑ

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση