8η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση