Διενέργεια εκδηλώσεων για τις Δέσμες Δράσεων “Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ” και “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” στη Θεσ/νίκη και Κοζάνη