Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων “Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ” στο πλαίσιο του Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα 2021-2027″/ΕΣΠΑ