Συμμετοχή Προέδρου ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα στην εκδήλωση της ΜΟΔ ΑΕ με θέμα: Η ΜΟΔ ως εργαλείο υποστήριξης δικαιούχων του ΕΣΠΑ 2021-2027

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση