Απόφαση Έγκρισης Πρακτικών Αξιολόγησης Ενστάσεων Αξιολόγησης Ενστάσεων για τη Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση