Εγχειρίδιο Οδηγιών υποβολής 2ου (Δεύτερου) αιτήματος Ενδιάμεσης Επαλήθευσης στη Δράση Ενίσχυσης ανέργων για την ίδρυση επιχείρησης του ΕΠ/ΠΜΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση