Συναντήσεις Προέδρου του ΕΦΕΠΑΕ κ. Πλάτωνα Μαρλαφέκα με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων