Εγχειρίδια Οδηγιών για την Υποβολή Αιτήματος Προκαταβολής, Τροποποίησης και Ενδιάμεσης Επαλήθευσης στη Δράση “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας στην ΠΚΜ” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση