Νέες εντάξεις και απορρίψεις επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Επενδυτικά Σχέδια Καινοτομίας” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση