Ανακοίνωση της ΑΑΔΕ για τον τρόπο που διαβιβάζουν οι Επιχειρήσεις τις επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση