23η Απόφαση Απόρριψης Aιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων»

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση