2η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Επιχορήγηση Λογιστών-Φοροτεχνικών”-Προθεσμία υποβολής νέας αίτησης σε περίπτωση απόρριψης

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση