6η Τροποποίηση Πρόσκλησης της Δράσης «Συνεργατικοί Σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματικότητα» στην ΠΚΜ/ΕΠ-ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση