4η Τροποποίηση Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020-Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των έργων.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση