Διενέργεια Διαδικτυακών Εκδηλώσεων της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για Λογιστές-Φοροτεχνικούς (4/5/2022) και Πληττόμενες από την πανδημία Επιχειρήσεις (5/5/2022)