Διαδικτυακή εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ “Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα: Εκπαίδευση + Δεξιότητες για την εξέλιξη του νέου μηχανικού στη σύγχρονη αγορά εργασίας”

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση