Ανακοίνωση παράτασης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση ενίσχυσης των ΜμΕ στις ΠΕ Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης από το Πράσινο Ταμείο.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση