Νέες εντάξεις στη Δράση “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην ΠΔΜ» του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση