Αποφάσεις νέων εντάξεων και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Επιχορήγηση Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση