Αποδοχή/Απόρριψη ενστάσεων επί της αξιολόγησης των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “e-λιανικό”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση