Παράταση ολοκλήρωσης έργων στη Δράση “Μεταποίηση-Τουρισμός” του ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020-9η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση