3η τροποποίηση της Πρόσκλησης της Δράσης “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”-Δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις που απορρίφθηκαν.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση