(15η) Τροποποίηση της Απόφασης ‘Ενταξης Πράξεων (έργων) στη Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας».

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση