Ενημερωτικά Video για τις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”, “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ”, “ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ/ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΩΝ” και “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση