Διαδικτυακή Εκδήλωση του ΤΕΕ/ΤΚΜ για τις απευθείας χρηματοδοτήσεις (εκτός ΕΣΠΑ) της ΕΕ την Πέμπτη 24/6/2021.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση