Διαδικτυακή εκδήλωση της ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ για τις επιχειρήσεις εστίασης της ΠΚΜ, την Τετάρτη 16-6-2021 για τη Δράση “ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΕΣΤΙΑΣΗΣ”/ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση