Τροποποίηση της Απόφασης Ενταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στη Δράση «Συνεργατικοί σχηματισμοί για την προώθηση της καινοτομίας» στο ΕΠ/ΠΚΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση