Προκήρυξη νέας Δράσης ΕΠΑνΕΚ : «Επιδότηση Κεφαλαίου Κίνησης σε Επιχειρήσεις Εστίασης για Προμήθεια Πρώτων Υλών»-Επανεκκίνηση Εστίασης.