Δελτίο Τύπου για τις υποβολές των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση Στήριξη της ρευστότητας λόγω “COVID-19” του ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.