11η Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ”-Επιλέξιμη η συμμετοχή των επιχειρήσεων σε ψηφιακές εκθέσεις.