Δελτίο Τύπου για τις υποβολές των αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.