Διοργάνωση διαδικτυακής ενημερωτικής εκδήλωσης την Πέμπτη 18-3-2021 για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη Δράση “e-λιανικό” του ΕΠΑνΕΚ