Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.