Οριστικός κατάλογος ενταγμένων και απορριφθέντων επενδυτικών σχεδίων στη Δράση “Ίδρυση και Λειτουργία Νέων Τουριστικών ΜΜΕ”.