Ανακοίνωση Διαδικτυακής εκδήλωσης για τις επιχειρήσεις λιανεμπορίου της Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 17-3-2021.