Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων στη Δράση Στήριξης Ρευστότητας των ΜμΕ λόγω Covid-19 του ΕΠ/ΠΔΜ. ΕΣΠΑ 2014-2020.