Μη πραγματοποίηση επιτόπιων επαληθεύσεων λόγω κακοκαιρίας από την ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση