Δελτίο Τύπου : Ξεκινά στις 22/2/2021 η υποβολή αιτήσεων για τη νέα Δράση επιχορήγησης των ΜΜΕ του ΕΠΑνΕΚ «e-λιανικό» για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση e-shop.