Παράταση του χρόνου υλοποίησης για τις Δράσεις “Ψηφιακό Βήμα” και “Ψηφιακό ‘Aλμα.