Ολοκλήρωση υποβολών για τη Δράση «Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων» με 69 επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 88,5 εκατ. Ευρώ