Δελτίο Τύπου για τις επίσημες πηγές ορθής πληροφόρησης στις Δράσεις “Επιχειρηματική Ευκαιρία” και “Covid-19” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020