1η (Πρώτη)  Τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στη Δράση “Επιχειρηματική Ευκαιρία” του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση