Πρώτη (1η) Τροποποίηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης στη Δράση στήριξης της ρευστότητας των Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων λόγω Covid-19″ του ΕΠ/ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.