Συνέντευξη τύπου για τις δράσεις επιχειρηματικότητας του ΕΠ “Δυτική Μακεδονία” 2014-2020 του ΕΣΠΑ.