14η απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας”