Αποφάσεις ένταξης και απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση COVID-19 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Αλλαγή Μεγέθους
Αντίθεση